• (Vietnamese) Thông tư 04/2015 Bộ NNPTNT về Mua bán sản phẩm nông lâm nghiệp

  (Vietnamese) Thông tư 04/2015 Bộ NNPTNT về Mua bán sản phẩm nông lâm nghiệp

  Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT của bộ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 187/2013/NĐ-CP NGÀY 20/11/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HOÁ QUỐC TẾ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ, MUA, BÁN, GIA CÔNG VÀ QUÁ CẢNH HÀNG HOÁ VỚI NƯỚC NGOÀI TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN.

  Download

  Leave a comment

  Required fields are marked *