BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU (Open in new windows) or need help?
Lưu ý: 
– Thời gian nạp nhanh chập tùy tốc độ internet của bạn! Hãy chờ khoảng 30 giây. Vẫn không được hãy thử F5 để refresh vài lần.
– Để tìm mã H.S, nhấn Ctrl + F (hoặc Ctrl + Shift + F)  hoặc Vào menu Firefox/ Chrome> Find in page…
– Đây là Biểu thuế 2018 tham khảo, bạn có thể check với chúng tôi để có thông tin chính xác nhất! Gọi ngay