• PORT CHARGE

  Để tham khảo biểu phí dịch vụ chi tiết tại tất cả các cảng trực thuộc Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn, xem tại đây

  Để các bạn tham khảo nhanh, chúng tôi trình bày biểu phí một số cảng lớn như bên dưới:

  BIỂU PHÍ NÂNG HẠ TẠI CẢNG CÁT LÁI 2018

  Chú thích:

  Đối với hàng nhập, cảng thu mức phí nâng cont theo thời điểm bạn lấy hàng (tính từ ngày tàu cập dỡ hàng lên cảng). Hàng cảng để lâu trong cảng thì lúc lấy hàng phí nâng càng cao (vì cảng không khuyến khích bạn chiếm chổ quá lâu làm chật cảng).

  Để dễ hiểu, xin lấy ví dụ cụ thể tại cảng Cát Lái, nếu 1 cont 40'GP:

  Lấy hàng từ ngày 1 đến ngày thứ 6: phí nâng chuẩn là 560k (xem Biểu Phí - Mục 1.1.2 - Bảng 02)

  Lấy hàng từ ngày thứ 7 - ngày thứ 15: phí nâng sẽ là 850k (= phí nâng chuẩn + phụ thu 290k ; xem Biểu Phí - Mục 1.1.4 - điểm f)

  Lấy hàng từ ngày thứ 16 - ngày thứ 9999: phí nâng sẽ là 1,120k (= phí nâng chuẩn + phụ thu 560k)

  Một chú ý là khi ra hóa đơn, nếu cont trên lấy hàng vào ngày thứ 20 chẳng hạn, cảng Cát Lái họ sẽ ghi nội dung hóa đơn như sau:

  . Giao cont hàng nhập : 509,090.90 (chưa VAT, có VAT sẽ là 560k; đây chính là phí nâng trong thời gian ngày 1-6)

  . Phụ thu phí nâng (ngày 7-15) : 263,636.36 (chưa VAT, có VAT sẽ là 290k)

  . Phụ thu phí nâng (ngày 16-9999) : 245,454.54 (chưa VAT, có VAT sẽ là 270k)

  . TỔNG CỘNG: 1,018,181.82 + VAT 101,818.18 = 1,120,000 đ

  Như vậy, toàn bộ phí nâng cont hàng trên: nếu cộng mức ngày 1-6 và cộng mức ngày 7-15 và cộng mức ngày 16 - 9999 sẽ thành: 560k + 290k + 270k = 1,120k)

  Leave a comment

  Required fields are marked *