• Lashing for the machinery shipment

  Lashing for the machinery shipment

  To: Valued Customers,

  For the machinery shipment, to make sure the safety for the machines and/or equipment, pls kindly make sure:
  + The cargo in container(s) must be properly and sufficiently chain lashed to the container equipment.
  + The cargo must have clearance to the container’s corner casting. The centre of gravity of cargoes should be stowed in containers with balance.
  + The lashing material should be steel wires instead of plastic.
  + The machine(s) has been completely drained of fuel and run until stalled. There are no signs of leakage from the battery, engine, fuel cell, compressed gas cylinder or accumulator, or fuel tank when applicable.

  Đối với các lô hàng máy móc, để đảm bảo sự an toàn cho máy móc và / hoặc thiết bị, xin vui lòng đảm bảo rằng:
  + Các hàng hoá trong container phải được xâu buộc chặt và đậy chặt vào thiết bị vận chuyển container.
  + Hàng hoá phải chừa đường thông để đi đến góc container. Trung tâm trọng lực của hàng hoá phải được cân chỉnh cho cân bằng trong container.
  + Vật liệu chằng buộc phải là dây thép thay vì bằng nhựa.
  + (Các) máy đã được xả hết nhiên liệu và chạy cho đến khi ngừng hoạt động. Không có dấu hiệu rò rỉ từ pin, động cơ, pin nhiên liệu, bình khí nén hoặc bình acquy, hoặc bình nhiên liệu khi tuến hành vận chuyển.

  HM Trans

  Leave a comment

  Required fields are marked *